Կարգազանց վարորդ

500,000.00 AMD

Description

Այս փաթեթը նախատեսված է օրինապահ վարորդների համար։

Փաթեթը ներառում է տարեկան սպասարկման շրջանակներում բոլոր տեսակի վարչական ակտերի վիճարկում ինչպես վերադասության, այնպես էլ դատական կարգով տվյալ վարորդի կողմից ներկայացված մեկ տրանսպորտային միջի մասնակցությամբ և վերջինիս անվամբ արձանագրված վարչական ակտերին։

Փաթեթում ներառված են նաև վարորդական իրավունքը կասեցնելու և վարորդական իրավունքից զրկելու վերաբերյալ վարչական ակտերը, բացառությամբ վարչական ակտերը դատական կարգով բողոքարկելու համար սահմանված պետական տուրքերի վճարներից։

Ծանոթություն․

Փաթեթից օգտվող հաճախորդները կստատնան 35% զեղչ ընտանիքի բոլոր անդամների նկատմամբ կազմված վարչական ակտերը վիճարկելու ծառայությունների համար։

Պետական տուրքերի դրույքաչափերն են՝

  • Գումարային տուգանքներով դատարան ներկայացվող հայցադիմումների համար 4000 ՀՀ դրամ։
  • Վարորդական իրավունքը կասեցնելու և վարորդական իրավունքից զրկելու վերաբերյալ վարչական ակտերը դատական կարգով վիճարկելու համար 10․000 ՀՀ դրամ։

Reviews

Write a Review

There are no reviews yet.