Օգտագործման պայմաններ

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս Օգտագործման պայմանները (“Պայմաններ”, “Օգտագործման պայմաններ”) օգտագործելուց առաջ http://soslaw.am կայք (“ծառայություն”), որը ղեկավարվում է SOS LAW-ի կողմից (“մենք”, “մենք” կամ “մեր”):

Ծառայության ձեր հասանելիությունը և օգտագործումը կախված են ձեր ընդունումից և սույն Պայմաններին համապատասխանությունից: Այս Պայմանները վերաբերում են բոլոր այցելուներին, օգտվողներին և այլ անձանց, ովքեր մուտք են գործում կամ օգտագործում են ծառայությունը:

Մուտք գործելով կամ օգտագործելով ծառայությունը, դուք համաձայնվում եք պահպանել այս պայմանները: Եթե համաձայն չեք Պայմանների որևէ մասի հետ, չեք կարող մուտք գործել ծառայություն:

Հաշիվներ
Երբ մեզ հետ հաշիվ եք ստեղծում, դուք պետք է անընդհատ մեզ տրամադրեք ճշգրիտ, ամբողջական և համապատասխան տեղեկատվություն: Այս պահանջը չկատարելը պայմանների խախտում է, ինչը կարող է հանգեցնել ձեր հաշվի անհապաղ փակմանը մեր Ծառայության վրա:

Դուք պատասխանատու եք գաղտնաբառի անվտանգության համար, որն օգտագործում եք ծառայություն մուտք գործելու համար և ձեր գաղտնաբառի տակ գտնվող ցանկացած գործողության համար ՝ Անկախ նրանից, թե ձեր գաղտնաբառը կապված է մեր Ծառայության կամ երրորդ կողմի ծառայության հետ:

Դուք համաձայնում եք չհրապարակել ձեր գաղտնաբառը երրորդ անձանց: Դուք պետք է անհապաղ տեղեկացնեք մեզ, հենց որ տեղյակ լինեք ձեր հաշվի անվտանգության ցանկացած խախտման կամ չարտոնված օգտագործման մասին:

Մտավոր սեփականություն
Ծառայությունը և դրա բնօրինակ բովանդակությունը, գործառույթներն ու ֆունկցիոնալությունը հանդիսանում են և կմնան SOS LAW-ի և դրա արտոնագրողների բացառիկ սեփականությունը:

Հղումներ Դեպի Այլ Կայքեր
Մեր ծառայությունը կարող է պարունակել հղումներ դեպի երրորդ կողմի կայքեր կամ ծառայություններ, որոնք չեն պատկանում կամ վերահսկվում են SOS օրենքով:

SOS LAW-ը չի վերահսկում և պատասխանատվություն չի կրում որևէ երրորդ կողմի կայքերի կամ ծառայությունների բովանդակության, գաղտնիության քաղաքականության կամ պրակտիկայի համար: Դուք նաև ընդունում և համաձայնում եք, որ SOS LAW-ը պատասխանատվություն չի կրում, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, որևէ վնասի կամ վնասի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրաբար պատճառվել է որևէ նման բովանդակության, ապրանքների կամ Ծառայությունների օգտագործման կամ վստահության հետևանքով, որոնք հասանելի են ցանկացած այդպիսի կայքերում կամ ծառայություններում կամ դրանց միջոցով:

Մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս վերանայել ձեր այցելած ցանկացած երրորդ կողմի կայքերի կամ ծառայությունների պայմաններն ու պայմանները և գաղտնիության քաղաքականությունը:

Դադարեցում
Մենք կարող ենք դադարեցնել կամ կասեցնել մեր ծառայության հասանելիությունը անմիջապես, առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության, ցանկացած պատճառով, ներառյալ, առանց սահմանափակումների, Եթե Դուք խախտում եք Պայմանները:

Պայմանների բոլոր դրույթները, որոնք իրենց բնույթով պետք է ուժի մեջ մնան դադարեցումից հետո, ուժի մեջ են մնում դադարեցումից հետո, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, սեփականության իրավունքի դրույթները, երաշխիքներից հրաժարվելը, վնասների հատուցումը և պատասխանատվության սահմանափակումները:

Մենք կարող ենք անմիջապես փակել կամ կասեցնել ձեր հաշիվը, առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության, ցանկացած պատճառով, ներառյալ, առանց սահմանափակումների, Եթե Դուք խախտում եք Պայմանները:

Դադարեցնելուց հետո ծառայությունից օգտվելու Ձեր իրավունքը անմիջապես կդադարեցվի: Եթե ցանկանում եք փակել ձեր հաշիվը, կարող եք պարզապես դադարեցնել ծառայության օգտագործումը:

Պայմանների բոլոր դրույթները, որոնք իրենց բնույթով պետք է ուժի մեջ մնան դադարեցումից հետո, ուժի մեջ են մնում դադարեցումից հետո, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, սեփականության իրավունքի դրույթները, երաշխիքներից հրաժարվելը, վնասների հատուցումը և պատասխանատվության սահմանափակումները:

Դրույթ
Դուք օգտվում եք Ծառայությունից բացառապես Ձեր ռիսկով: Ծառայությունը տրամադրվում է “ինչպես կա” և “որքան հասանելի է” պայմաններով: Ծառայությունը տրամադրվում է առանց որևէ երաշխիքի ՝ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով վաճառքի, որոշակի նպատակի համար պիտանիության, իրավունքների չխախտման կամ առաջընթացի ենթադրյալ երաշխիքներով:

Կարգավորող օրենք
Սույն Պայմանները կարգավորվում և մեկնաբանվում են Հայաստանի օրենսդրությանը համապատասխան ՝ առանց հաշվի առնելու կոնֆլիկտային իրավունքի դրույթները:

Այս Պայմանների որևէ իրավունքի կամ դրույթի կատարման մեր անկարողությունը չի համարվի որպես այդ իրավունքների մերժում: Եթե սույն Պայմանների որևէ դրույթ դատարանի կողմից ճանաչվում է անվավեր կամ անվավեր, ապա սույն Պայմանների մնացած դրույթները կմնան ուժի մեջ: Այս պայմանները ներկայացնում են մեր միջեւ լիարժեք համաձայնագիր մեր Ծառայության վերաբերյալ եւ փոխարինում են ցանկացած նախորդ համաձայնագրեր, որոնք կարող են կնքվել մեր միջեւ Ծառայության վերաբերյալ:

Փոփոխություններ
Մենք իրավունք ենք վերապահում, մեր հայեցողությամբ, ցանկացած պահի փոփոխել կամ փոխարինել այս պայմանները: Եթե փոփոխությունները էական են, մենք կփորձենք ձեզ տեղեկացնել առնվազն 30 օր առաջ, նախքան ցանկացած նոր պայմանների ուժի մեջ մտնելը: Այն, ինչ ներկայացնում է էական փոփոխություն, կորոշվի մեր հայեցողությամբ:

Այս փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելուց հետո շարունակելով մուտք գործել կամ օգտագործել մեր ծառայությունը, դուք համաձայնվում եք պահպանել վերանայված Պայմանները: Եթե համաձայն չեք նոր պայմաններին, խնդրում ենք դադարեցնել Ծառայությունից օգտվելը:

հետադարձ կապ
Եթե այս պայմանների վերաբերյալ հարցեր ունեք, խնդրում ենք ազատ զգալ կապվել մեզ հետ: