Call Image

033-855551

[email protected]

Location Image

Tigran Petrosyan 32/8

ք․ Երևան, Դավթաշեն

Time Image

10։00

19։00

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹՆԵՐ

Գրասենյակը հատկապես մատսնագիտացված է

-ընկերությունների

սպասարկման գործում

START

Նոր

START/ՍՏԱՐՏ

֏ 75.000 / m
 • Խորհրդատվություն - 5 ժամ
 • Աշխատաժամանակ - 15 ժամ
 • Դատական ներկայացուցչություն,
 • Արտադատական ծառայություններ,
 • Գովազդային ծառայության զեղջ 15%,
 • +1 ժամ աշխատանք - 15․000 ՀՀ դարմ
 • Քրեական իրավահարաբերություններ,
 • Մաքսային իրավահարաբերություններ,
 • Աշխատաժամանակի բաշխում,
 • Հաշվապահական ծառայության զեղջ։

BASIC

BASIC

BASIC/ԲԵՅՍԻՔ

֏ 150.000 / m
 • Անսահմանափակ խորհրդատվություն,
 • Աշխատաժամանակ - 35 ժամ
 • Դատական ներկայացուցչություն,
 • Արտադատական ծառայություններ,
 • Քրեական իրավահարաբերություններ,
 • Հարկային իրավահարաբերություններ,
 • Մաքսային իրավահարաբերություններ,
 • Գովազդային ծառայության զեղջ 25%,
 • +1 ժամ աշխատանք - 12․000 ՀՀ դրամ,
 • Հաշվապահական ծառայության զեղջ։

PREMIUM

BUSINESS

PREMIUM/ՊՐԵՄԻՈՒՄ

֏ 350.000 / m
 • Անսահմանափակ խորհրդատվություն,
 • Աշխատաժամանակ - 100 ժամ
 • Դատական ներկայացուցչություն,
 • Արտադատական ծառայություններ,
 • Քրեական իրավահարաբերություններ,
 • Հարկային իրավահարաբերություններ,
 • Մաքսային իրավահարաբերություններ,
 • Աշխատաժամանակի բաշխում
 • Գովազդային ծառայության զեղչ 50%,
 • Հաշվապահական ծառայության զեղջ 30%,
 • +1 ժամ աշխատանք - 10․000 ՀՀ դրամ

INDIVIDUAL

PARTNER

INDIVIDUAL/ԻՆԴԻՎԻԴՈՒԱԼ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ
 • Անսահմանափակ խորհրդատվություն,
 • Աշխատաժամանակ - 100+ ժամ
 • Դատական ներկայացուցչություն,
 • Արտադատական ծառայություններ,
 • Քրեական իրավահարաբերություններ,
 • Հարկային իրավահարաբերություններ,
 • Մաքսային իրավահարաբերություններ,
 • Աշխատաժամանակի բաշխում
 • Գովազդային ծառայության զեղչ 50%,
 • Հաշվապահական ծառայության զեղչ 50%,
 • 24/7 ծառայությունների մատուցում
 • +1 ժամ աշխատանք - 8․000 ՀՀ դրամ
soslaw
Նախորդ հոդվածում անդրադարձանք վարչական մարմինների «ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» եզրույթին։ Այս հոդվածում կփորձենք վեր հանել, թե ինչ ընդհանուր սկզբունքներով են իրականացվում այդ լիազորությունները․ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ գլուխը նվիրված է վարչարարության հիմնարար սկզբունքներին։ Մասնավորապես․ Հոդված 4. Վարչարարության օրինականությունը 1. Վարչական մարմինները պարտավոր են հետևել օրենքների պահպանմանը: 2. Վարչական մարմինների լիազորությունները սահմանվում են օրենքով …
soslaw
Քանի որ ՀՀ Սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավական ուժ, նախ պետք է հասկանալ ինչպես են ՀՀ Սահմանադրությամբ կարգավորվում վարչական մարմինների լիազորությունները։ Մասնավորապես․ ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով: Հոդվածի վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնելու, …
soslaw
Հասարակության իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացումն այն կարևոր հիմնախնդիրներից է, որն արդի է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հասարակության շահերից է բխում պետության և պետական կառավարման համակարգի զարգացումը, արդյունավետության բարձրացումը,որոնք պատճառահետևանքային կապով կապված են քաղաքացի-վարչական մարմին  և իրավաբանական անձ-վարչական մամին իրավահարաբերությունները կարգավորող դրույթների, սկզբունքների և իրավական նորմերի մասին անձանց պատկերացումներից և իրազեկվածության աստիճանից։ Վերոնշյալի կապակցությամբ SOSLAW փաստաբանական ընկերությունը նախաձեռնել է …