Հաշիվը հեռացնելու պայմանները

Սույն պայմանները վերաբերում են soslaw.am դոմենի ներքո գործող ռեսուրսներում արդեն իսկ անհատական հաշիվներ ունեցողներին։

Օգտատերերը ցանկացած պահի կարող են կայքից հեռացնել իրենց հաշիվները, ինչպես նաև իրենց կողմից կատարված հրապարակումները։

Հաշվիը հեռացնելու կարգավորումները օգտատերերը կարող են գտնել իրենց անձնական էջի կարգավորումներում։

Այնուամնեայնիվ, եթե օգտատերը չի կարողանում օգտվել կայքի հնարավորությւոններից և չի կարողանում իր հաշիվը հեռացնել՝ կարող է համապատասխան նամակով դիմել [email protected] էլեկտրոնային հասցեով և իր հաշիվը կհեռացվի 10 օրվա ընթացքում, եթե խնդրանքը մերծելու վերաբերյալ նամակ չստացվի համապատասխան օգտատիրոջից։

Խնդրարկվող նամակը պարտադիր պետք է ուղարկվի այն էլեկտրոնային հասցեից, որով օգտատերը գրանցված է կայքում, հակառակ դեպքում պահանջը՝ հաշիվը հեռացնելու վերաբերյալ, կմերժվի։