Call Image

033-855551

[email protected]

Location Image

Tigran Petrosyan 32/8

ք․ Երևան, Դավիթաշեն

Time Image

10։00

19։00

Իրավական տեղեկատու

Կտակ է համարվում քաղաքացու մահվան դեպքում նրան պատկանող գույքի տնօրինման վերաբերյալ նրա կամքի արտահայտությունը: Կտակ կարող է անել գործունակ քաղաքացին: …
Ժառանգությունը ընդունվում է ժառանգության իրավունքի վկայագիր ստանալու մասին դիմումը ժառանգի կողմից նոտարին հանձնելով։ Վկայագիրը տրվում է ժառանգության բացման օրվանից 6 …
SOSLAW ընկերությունը համալրում է իր թիմը իրավաբության մեջ իրենց քայլերը նոր կատարող իրավաբաններով և սկսնակ փաստաբաններով՝ նոր աշխատելաոճով և սկզբունքներով …